Talking about things in general

talking about things in general
talking about things in general

Rodzajniki 2

Bardzo często uczniowie popełniają następujące błędy w użyciu rodzajników:

The carrots are my favourite vegetables.
I like the music, the poetry, the art.

Kiedy mówimy o rzeczach w ogóle, czyli o muzyce w ogóle, o literaturze w ogóle, używamy liczby mnogiej (carrots), lub niepoliczalnego rzeczownika nie stosujemy rodzajnika.

Carrots are my favourite vegetables.
I like music, poetry and art.

Jeśli użyjemy rodzajnika określonego z rzeczownikiem niepoliczalnym, lub w liczbie mnogiej, jego znaczenie nie jest ogólne, ale odnosi się do konkretnego przykładu, np.:

He likes cars, girls, food and drink. (On lubi samochody, dziewczyny, jedzenie i picie - w ogóle, każde.)
The cars in the garage belong to the girls who live next door. (Chodzi o konkretne dziewczyny i samochody.)

She loves life. (Ona lubi życie w ogóle.)
He's studying the life of Beethoven. (On studiuje życie Beethovena.)

Books are expensive. (Książki w ogóle,, wszystkie książki.)
Move the books off the chair and sit down. (Odnosi się do konkretnych książek.)

Society - zazwyczaj używamy bez rodzajnika, jeśli mamy na myśli społeczeństwo, w którym żyjemy.

Society turns people into criminals and then locks them up.

Most - kiedy most ma znaczenie większości ('the majority of') używamy bez rodzajnika:

Most birds can fly.

Istnieje wiele wyrażeń, które są niepełnymi uogólnieniami, między stwierdzeniem ogólnym, a konkretnym. Kiedy mówimy o 'eighteen-century music) (muzyce osiemnastowiecznej), czy o 'poverty in Britain' (biedzie w Wielkiej Brytanii), nie mówimy o biedzie i muzyce w ogóle, ale nadal są to raczej ogóle stwierdzenia (zwłaszcza jeśli porównamy je z 'the music we heard last night' czy 'the poverty that grew up in'). W takich wyrażeniach nie stosujemy rodzajnika. Wyjątkiem jest użycie rodzajnika jeżeli po rzeczowniku występuje 'of'.

eighteen century art - the art of the eighteen century
African butterflies - the butterflies of Africa

Drugim sposobem wyrażania ogólnych stwierdzeń jest użycie policzalnego rzeczownika w liczbie pojedynczej wraz z rodzajnikiem nieokreślonym.

A baby deer can stand as soon as it is born.
One should give a child plenty of encouragement.
A healthy society can tolerate a lot of criticism.

W tych przypadkach 'a' ma znaczenie bliskie 'any'. Zdania te mają dokładnie takie samo znaczenie jeśli użyjemy w nich rzeczowników w liczbie mnogiej bez rodzajnika.

One should give children plenty of encouragement.

Rodzajnik określony 'the' użyty z policzalnym rzeczownikiem w liczbie pojedynczej ma znaczenie ogólne, kiedy mówimy o nauce i technologii.

Galileo claimed that he had invented the telescope.
I hate the telephone.
The whale is a mammal, not a fish.
Man's greatest discovery is the hot bath.

Także w odniesieniu do instrumentów muzycznych.
I'd like to learn the guitar.

Mówimy także o teatrze i kinie, the theatre and the cinema, ogólnie.
I prefer the cinema to the theatre,
Używamy 'the' odnosząc się do niektórych grup ludzi.
the blind
the rich
the Irish

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Matura Composition Talking about things in general
Loading ...